موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد
خلاصه قوانين مهم آموزشي

خلاصه قوانين آموزشي

 

تعداد واحد در نيم‌سال

مقطع

معدل

نيم‌سال‌هاي عادي

نيم‌سال تابستان

حداقل واحد

حداكثر واحد

حداكثر واحد

كارداني و كارشناسي

17-20

14

24

6

12-16.99

14

20

6

كمتر از 12

14

14

6

نيم‌سال آخر

--

24

8

ارشد

نيم‌سال آخر

---

12

----

ساير نيم‌سال‌ها

8

12

 

حداكثر مدت مجاز تحصيل

كارداني، كارشناسي ناپيوسته و ارشد

كارشناسي

2.5سال

5سال

 

حداكثر مرخصي

كارداني و كارشناسي ناپيوسته و ارشد

كارشناسي پيوسته

مرخصي بيماري يا زايمان

يك نيم سال

دو نيم سال

5 نيمسال

 

حداكثر نيم‌سال مشروطي

كارداني و كارشناسي ناپيوسته و ارشد

كارشناسي پيوسته

دو نيم سال

سه نيم سال

 

 


 

v    حضور در كلاس و امتحان:

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامي است و  غيبت بيش از 3 جلسه در كلاس درس يا غيبت در جلسه امتحان منجر به حذف آن درس مي‌شود.

 

v    نمرات ناتمام:

نمرات دروس تمرين دبيري، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصوب توام با تكليف پژوهشي ارائه مي شود، در صورتي كه به تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي شود. نمره ناتمام بايد حداكثر ظرف مدت چهل و پنج (45)روز از تاريخ پايان امتحانات به نمره قطعي تبديل شود.

 

v    نمره درس پس از نهايي شدن غير قابل تغيير است.

 

Ø     معرفي به استاد:

در صورتي‌كه براي فراغت از تحصيل حداكثر 2 درس نظري باقيمانده باشد، با موافقت گروه آموزشي و داشتن يكي از شرايط زير معرفي به استاد اين دروس امكان‌پذير است:

·        در دروس مورد نظر حداقل يكبار مردود شده باشد.

·        در مقطع بالاتر پذيرفته شده باشد.

·        دروس مورد نظر در آن نيمسال ارائه نشده باشد.

·        سنوات تحصيلي دانشجو به پايان رسيده باشد.

·        در ترم آخر، حداكثر واحد قابل انتخاب را اخذ كرده باشد.

تذكر: امكان اخذ دروس عملي و كارگاهي به صورت معرفي به استاد در هيچ شرايطي وجود ندارد.

 

Ø حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد.

Ø چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي‌شود. دانشجوي مشروط، در نيمسال بعد (جز در آخرين نيمسال تحصيلي) حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد.

Ø دانشجويي كه در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيمسالهاي بعدي دروس فوق را با حداقل نمره14 بگذراند، نمره قبلي از كارنامه دانشجو حذف مي شود و در معدل نيمسال فوق و كل محاسبه نخواهد شد.

 

توجه: مواردي كه با علامت v مشخص شده‌اند در خصوص كليه مقاطع و مواردي كه با Øمشخص شده‌اند در خصوص مقاطع كارداني و كارشناسي مي‌باشند.

1393/09/10
مازندران ، محمودآباد ، خیابان آزادی ، انتهای دریای نوزدهم        کد پستی : 86414-46318    تلفن گویا: 3-44476201(011)  فکس : 44476199(011)  ایمیل: info@khazar.ac.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی خزر می باشد
Powered by DorsaPortal