موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد
كارشناسي ارشد

شرايط و تسهيلات پذيرفته شدگان كنكور كارشناسي ارشد:

1-    دانشجوياني كه در ميان مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي، اين مؤسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان 20، 15 و 10 درصد بهره مند خواهند شد

2-    كليه دانشجويان با معدل كارشناسي 17 ،18 و 19 به ترتيب از 20، 30 و 40 درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد.

3-    دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد.

4-    به دانشجويان داراي اختراع و فعال درزمينه هاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ، كسب عنوان در رقابتهاي علمي كشور و المپيادها كشوري و بين المللي و ساير فعاليتهاي علمي معتبر و مورد تائيد وزارت علوم برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه ارائه مي گردد.

5-    به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت و مي توانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند

6-    دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت 35، 50،75 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود.

7-    دانشجويان كارشناسي ارشد به ازاي انتشار يا ارايه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد

8-    همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران

9-    به دانشجوياني كه به نمايندگي از مؤسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت .

10- حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان ، خانواده هاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و ... بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه  برخوردار خواهند بود

11-دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه بصورت رايگان

 
1394/03/02
مازندران ، محمودآباد ، خیابان آزادی ، انتهای دریای نوزدهم        کد پستی : 86414-46318    تلفن گویا: 3-44476201(011)  فکس : 44476199(011)  ایمیل: info@khazar.ac.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی خزر می باشد
Powered by DorsaPortal