موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد
تاریخ: 1399/10/17    
اطلاعيه اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته محلهاي مرحله پذيرش براساس سوابق تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 اطلاعيه اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته محلهاي مرحله پذيرش براساس سوابق تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399
.

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته محلهاي مرحله پذيرش براساس سوابق تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399

 
 
 
شروع ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد تكميل ظرفيت بهمن ماه از روز شنبه  مورخ  20  ديماه  1399 

1399/10/16

 پيرو انتشار اطلاعيه‌ مورخ 99/09/25 اين سازمان درخصوص پذيرش دانشجو در كدرشته محلهاي اعلام شده از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مرحله پذيرش براساس سوابق تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 بدين وسيله ضمن اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته‌هاي محلهاي مرحله مذكور، توجه متقاضيان را به موارد ذيل جلب مي‌نمايد:

تمامي متقاضياني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اين مرحله اعلام گرديده لازم است براي اطلاع از زمان دقيق ثبت‌نام و مدارك مورد نياز (مطابق مدارك اعلام شده در اطلاعيه مورخ 99/08/05 مربوط به اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399مندرج در درگاه اطلاع رساني اين سازمان، از روز چهارشنبه مورخ 17/10/99 به درگاه اطلاع‌رساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند

يادآوريهاي مهم:

1- همه پذيرفته شدگان به شرط اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تاييد حداكثر تا تاريخ 99/11/30، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي خود مي‌باشند.

2- براساس‌ مصوبه‌ جلسه 368 مورخ ‌74/11/03 شوراي عالي‌ انقلاب فرهنگي‌ در مورد مدارك‌ تحصيلي‌ صادر شده‌ توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان، فضلا و طلاب ‌حوزه‌هاي علميه كه بر اساس‌ مدرك‌ صادر شده‌ توسط مراكز فوق دوره ‌سطح ‌2 را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ 99/11/30 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند،‌ منحصراً مجاز بوده‌اند در هر يك‌ از كدرشته‌هاي ‌امتحاني گروه علوم انساني ثبت‌نام‌ نمايند و در صورت پذيرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پيش‌نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي‌ است ‌اين‌ دسته‌ از متقاضيان بايد تصوير مدرك‌ فراغت‌ از تحصيل‌ خود را كه‌ توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهان صادر گرديده ‌است‌ در اختيار داشته باشند.

3- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ داراي مدرك تحصيلي معادل مي‌باشند لازم است واجد شرايط مفاد «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 92/04/15 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/05/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به تمامي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند.

4- براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/05/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

5- پذيرفته شدگان مندرج در اين اطلاعيه كه قبلاً در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گرفته‌اند مطابق ضوابط قبولي قبلي آنان لغو گرديده و مي‌بايست منحصراً در رشته قبولي جديد به تحصيل بپردازند. ضمناً اين دسته از متقاضيان لازم نيست از محل قبولي قبلي خود انصراف دهند، بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه، مدارك ثبت‌نامي افراد از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي‌گردد

6- پذيرفته‌شدگاني كه اسامي آنان در اين مرحله به عنوان پذيرفته شده نهايي در دوره‌هاي روزانه اعلام گرديده، حتي در صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه و يا انصراف قطعي از كدرشته محل قبولي، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 را ندارند.

7- همه پذيرفته شدگان مي‌بايست در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در موسسه محل قبولي خود اقدام نمايند. بديهي‌است عدم ثبت نام بموقع پذيرفته شدگان در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصيل در كد رشته محل ذيربط تلقي مي‌گردد.

8- پذيرفته شدگان مرد لازم است با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش با سوابق تحصيلي (معدل) مقطع كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1399 واجد شرايط لازم بوده و گواهي مربوط به دانشگاه محل قبولي ارائه دهند.

9- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به تمامي دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالي از طرف متقاضيان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته‌شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك لازم را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. متقاضياني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان بهمن ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از روشهايي كه در انتهاي اين اطلاعيه اعلام گرديده با اين سازمان مكاتبه نمايند.

10- در هر مرحله‌ از پذيرش(ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ متقاضي حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

11- اگر فردي در آزمون كارشناسي ارشد سال 1400 ثبت نام نموده و در اين مرحله نيز در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گرفته، در صورتي كه تمايل به انصراف از شركت در آزمون سال 1400 را دارد به شرط ارائه درخواست حداكثر تا تاريخ 99/10/30 هزينه ثبت‌نام به وي عودت داده مي‌شود. بديهي است اين افراد از فرآيند آزمون كارشناسي ارشد سال 1400 حذف خواهند شد.

باتوجه به عدم پذيرش حضوري متقاضيان به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و در جهت تسريع در بررسي و ثبت درخواستها به صورت الكترونيكي، متقاضيان در صورت داشتن هر گونه سوال مي‌توانند به سيستم پيشخوان خدمات الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، براي متقاضي شماره نامه و كدرهگيري از طريق پيام كوتاه ارسال مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند پس از دريافت شماره و كدرهگيري از طريق پيام كوتاه، به پورتال رهگيري الكترونيكي مكاتبات به آدرس  http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين وضعيت درخواست خود مطلع شوند

ضمناً متقاضيان درصورت لزوم ميتوانند سوال يا سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و يا در روزها و ساعات اداري با شماره تلفن 42163-021 نيز در ميان بگذارند.

 

2631
مازندران ، محمودآباد ، خیابان آزادی ، انتهای دریای نوزدهم        کد پستی : 86414-46318    تلفن گویا: 3-44476201(011)  فکس : 44476199(011)  ایمیل: info@khazar.ac.ir
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی خزر می باشد
Powered by DorsaPortal